Słowa kluczowe:        Województwo:
Jesteś w: HARUJEMY.pl > Regulamin
Noclegi pracownicze
Wyszukaj
Słowa kluczowe:

oferty pracy - kategorie

Regulamin

1.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu ogłoszeń, udostępnianego pod adresem www.harujemy.pl

2.Serwis harujemy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych oraz ich aktualność. Osoba zamieszczająca ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności godzi się niniejszym na ujawnienie jej danych przez redakcję harujemy.pl osobie występującym z takim roszczeniem. Użytkownicy samodzielnie dodają ogłoszenia a wszelkie transakcje i ustalenia odbywają się bezpośrednio między zainteresowanymi Stronami, bez jakiegokolwiek udziału serwisu harujemy.pl

3.Redakcja serwisu harujemy.pl zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania, a także usuwania ogłoszeń: wulgarnych i obraźliwych, łamiących prawo, naruszjących zasady współżycia społecznego oraz towarzyskich

4.Serwis harujemy.pl przeznaczony jest do prezentacji ogłoszeń osób fizycznych i prawnych.

5.Dokonanie wpisu do Systemu ogłoszeń harujemy.pl jest bezpłatne. Jednocześnie serwis harujemy.pl nie wyklucza, że w przyszłości będą pobierane opłaty.

6.Serwis harujemy.pl zastrzega sobie możliwość do przesyłania na podany adres e-mail informacji technicznych i marketingowych.

7. Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Serwis harujemy.pl zastrzega sobie jednak możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami bądź konserwacją serwisu i w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami

8. Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z Systemu ogłoszeń do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści.

9. Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z Systemu ogłoszeń osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Użytkownik może sporządzać wydruki ogłoszeń wyłącznie na swoje potrzeby.

10. Dostęp do Systemu ogłoszeń za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia przepisów ustawowych.

11.Redakcja serwisu harujemy.pl zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

12.Zamieszczanie dwóch jednakowych ogłoszeń jednocześnie jest zabronione. Ogłoszenia zamieszczone z naruszeniem powyższego zakazu będą niezwłocznie usuwane.

13.Ogłoszenie, którego treść nie będzie zgodna z wybraną kategorią zostanie przeniesione do kategorii właściwej danemu ogłoszeniu.

14.Redakcja serwisu harujemy.pl zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania lub usunięcia jakiegokolwiek ogłoszenia pochodzącego od osoby, która wcześniej naruszyła niniejszy regulamin.


© Copyright Harujemy.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
strony internetowe interREKLAMA.pl